side-area-logo

Anodizácia

Anodizácia

Anodizácia je vytvorenie povlaku oxidu
hlinitého na povrchu prvkov, ktoré sú
predmetom procesu. Najčastejšie sa eloxovanie
používa na ochranu povrchu objektu, pretože to
ovplyvňuje jeho pevnosť.

Odolnosť

Určuje odolnosť, ktorú kov vykazuje v prípade
korózie alebo možného mechanického
poškodenia. Eloxovanie môže byť navyše
dekoratívne, pretože umožňuje získať povlak v
špecifickej farbe.

Farba povlaku

Farba oxidového povlaku na hliníku závisí od
typu vstupného materiálu. Vplyv na to má aj
druh a obsah zložiek zliatiny vo vstupnom
materiáli, ako aj podmienky získania produktu.

Našim klientom ponúkame:
Mäkkú anodizáciu

S hrúbkou oxidového povlaku od 5 do 20 mikrometrov, ktorý:
– zlepšuje mechanickú odolnosť a hladkosť povrchu,
– poskytuje dielektrickú vrstvu, nechráni však pred zásaditými látkami; Mäkká anodizácia sa používa na dekoratívne, ochranné a technické účely a kvalita oxidového povlaku priamo závisí od kvality hliníkovej zliatiny podrobenej procesu eloxovania.

Farbenie hliníka

Jedná sa o doplnkovú službu spočívajúcu v nanesení farbiva v príslušnej farbe na predtým eloxovaný povrch.

Technické informácie

• Vykonávame eloxovanie v roztoku kyseliny sírovej
• Hliník s minimálnym množstvom legujúcich prísad (PA0, PA1, PA2) je pokrytý bezfarebnou vrstvou oxidu
• Hliník s vysokými prísadami kremíka, medi alebo mangánu nadobúda sivú farbu povrchu oxidu
• Eloxujeme prvky z hliníka a jeho zliatin s maximálnymi rozmermi: 3000 x 600 x 1000 mm a 500 x 500 x 500 mm (v prípade nanášania farebných povlakov)

PRE KOHO?
MECHANICKÝ PRIEMYSEL

Prvky strojového zariadenia, mechanicky opracované prvky.

PRZEMYNÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL

Lišty a kovania, nábytkové doplnky.

ŽELEZNIČNÝ PRIEMYSEL

Prvky zariadenia, pokovovanie vagónov.